VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đặc Tính Của Hội Thánh Truyền Giáo

Đặc Tính Của Hội Thánh Truyền Giáo

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Phan Phước Lành
C:7/4/2006; 2417 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/21/2019 8:12:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Báp Tít.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam1326.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)9
2Sự Chịu Khổ Được Phước Của Tín Đồ (Mục Sư Đoàn Văn Minh)4
3Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Lễ Vật Dâng Chúa Giáng Sinh (Mục Sư Võ Bá Thanh)1
5Hệ thống Định vị Toàn Cầu (GPS) (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.