VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Đặc Tính Của Hội Thánh Truyền Giáo

Đặc Tính Của Hội Thánh Truyền Giáo

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Phan Phước Lành
C:7/4/2006; 2519 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.48 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Báp Tít.


SốKhách từMới xem
1, , US0.52 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nếu Chúa Không Sống Lại (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Biết Mình Tăng Trưởng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Những Giá Trị Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Cầu Nguyện: Trường Học Của Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.