VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1678 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 3:12:6
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4, Mác 1, Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4, Mác 1, Lu-ca 4.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Wichita, KS, US836.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mưu Thâm Độc Của Satan (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Không bày tỏ bằng lời nói, mà bởi quyền năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Làm Gì Khi Bất Đồng? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Bài Học Từ Tháp Ba Bên (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1
5Tình Yêu Cao Quý (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.