VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Bổn Phận Cơ Đốc Nhân

Ê-phê-sô 5:21; 1 Phi-e-rơ 2:13-3:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1371 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 17:41:0
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5, 1 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5, 1 Phi-e-rơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam15379.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Điều Chúa Muốn Tôi Làm Trong Năm Mới (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Người Cảm Thông (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là Ai? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Phước Tràn Trề (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.