VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Hai Người Theo Chúa

Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 954 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/19/2019 13:39:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1010.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá (Mục Sư Huỳnh John Hùng)3
3Đừng Ngã Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Sống Phân Biện (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2
5Quyết Định Sinh Tử (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.