VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Nộp Thuế Hay Không?

Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 832 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/3/2019 1:32:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam19805.79 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đi, Đừng Phạm Tội Nữa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
2Tín Đồ Thật (I) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Thân Lữ Khách (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Lời tiên tri về 70 tuần lễ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Ngợi khen mang đến phước hạnh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.