VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hãy Đến Bết-lê-hem

Hãy Đến Bết-lê-hem

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/23/2007; 2941 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 1:6:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation1119.59 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Điều Phải Có (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Vô Ưu Về Với Chúa? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Tại Sao Cơ Đốc Nhân Ở Lại Thế Gian? (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.