VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Bắt Lấy Cơ Hội

Lu-ca 2:1-18
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 912 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 3:26:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.