VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Dẫn Người Hay Để Người Dẫn

Dẫn Người Hay Để Người Dẫn

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/2/2008; 1904 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 5:39:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.