VietChristian
VietChristian
nghe.app

Được Làm Công Dân Trong Vương Quốc Đức Chúa Trời

Được Làm Công Dân Trong Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 2:12-13
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/25/2008; 3466 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 4:57:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Bồi Linh Mưa Nguồn.


SốKhách từMới xem
1Moreno Valley, CA, US202.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Câu Chuyện Về Tiệc Cưới (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Tận Nhân Lực (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Lời Hứa Của Chúa Tăng Sức Sống (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Bài Ca Của Môi-se (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.