VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Được Làm Công Dân Trong Vương Quốc Đức Chúa Trời

Được Làm Công Dân Trong Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 2:12-13
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/25/2008; 3461 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.72 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Bồi Linh Mưa Nguồn.


SốKhách từMới xem
1, , US0.78 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đối Diện Kẻ Thù, Chính Mình (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Đời Sống Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Quyền Năng Tẩy Sạch Của Huyết Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Sự Lụn Tàn Và Vực Dậy Của Đức Tin (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.