VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Động Cơ Và Thái Độ Trong Lòng

Động Cơ Và Thái Độ Trong Lòng

1 Sa-mu-ên 16:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1349 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 6:33:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France17161.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Nhẫn Nại Trước Hoạn Nạn (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Tài Khoản Trên Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Linh Hồn Mạnh Khỏe (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)1
5Dâng Hiến Cho Chúa (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.