VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Quyết Tâm Đầu Năm

Quyết Tâm Đầu Năm

Phi-líp 4:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2009; 2996 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/20/2019 18:12:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US7613.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vô Định? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Vô Hồn? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Vì Sao Chúng Ta Cần Nhau (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Rối Reng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Đời Mới (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.