VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Quyết Tâm Đầu Năm

Quyết Tâm Đầu Năm

Phi-líp 4:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2009; 3041 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 12:41:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1141.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
2Làm Theo Lời Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Mất Điều Quý Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Những Lời Đau Thương Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Người Mới Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Anh Tài)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.