VietChristian
VietChristian
nghe.app

Quyết Tâm Đầu Năm

Quyết Tâm Đầu Năm

Phi-líp 4:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2009; 3032 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 8:33:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, France349.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Gọi Đến Vinh Hiển (Phần 1) (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
2Sự Hiệp Một Trong Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
3Giọt Lệ Người Mẹ Hiền (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Người Biết Ơn (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Làm Sao Tôi Biết Chúa Thương Tôi (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.