VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Ý Cha Được Nên

Lu-ca 22:39-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/29/2009; 967 xem
Xem lần cuối 10/14/2019 19:24:28
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US992.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1"Sao Con Khóc?" (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Khủng Hoảng Niềm Tin (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
3Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Tạ Ơn Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Tất Cả Vì Đấng Christ (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.