VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Ý Cha Được Nên

Lu-ca 22:39-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/29/2009; 942 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 22:12:27
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2588.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Từ Nô Lệ Trở Thành Con (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Được Cứu Chuộc Bởi Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Danh Của Chúa và Ngày Của Chúa? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Vua Đa-vít Làm Cha (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.