VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Người Khách Lạ

Người Khách Lạ

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/12/2009; 1478 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/21/2019 9:35:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6454.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nền Tảng Cuộc Cải Chánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Gìn Giữ Tấm Lòng Trên Hết (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Tôi Thấy Gì Qua Thập Tự Giá (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Những Chặng Đường Phải Qua (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Thịnh Vượng Mọi Mặt (Mục Sư Lê Thế Đinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.