VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lời Hứa Ban Cho Đức Thánh Linh

Lời Hứa Ban Cho Đức Thánh Linh

Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 2784 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 16:50:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14, Công-vụ các Sứ-đồ 1, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14, Công-vụ các Sứ-đồ 1, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, Thailand665.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cảm Tạ Thượng Đế (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
2Mười Điều Tâm Niệm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Ban Đầu: Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Lòng Chung Thủy (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Tránh Làm Gương Xấu (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.