VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Coi Chừng Tên Bắn Sẻ

Thi-thiên 91:1-16; 1 Phi-e-rơ 5:8-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/14/2009; 1196 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.66 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 91, 1 Phi-e-rơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 91, 1 Phi-e-rơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1, , US0.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Thánh Hóa Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Tấm Lòng Phục Hưng (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
3Phục Hưng Dưới Thời Vua Ê-xê-chia (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
4Sứ Giả Phục Hưng Môi-se (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
5Người Nóng Cháy Cho Công Việc Nhà Chúa (Mục Sư Ngô Việt Tân)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.