VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Người Chăn Chiên Hiền Lành

Giăng 10:1-18; Thi-thiên 79:13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1299 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 4:43:9
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10, Thi-thiên 79.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10, Thi-thiên 79.

Giăng, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, France10406.23 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Gia Đình Đầu Tiên (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Mù Hay Sáng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đấng Sống Trong Bạn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Đời Sống Sung Mãn Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.