VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Người Chăn Chiên Hiền Lành

Giăng 10:1-18; Thi-thiên 79:13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1247 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 14:50:38
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10, Thi-thiên 79.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10, Thi-thiên 79.

Giăng, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US10668.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Thầy Đố Mầy Làm Nên (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)5
2Đừng Để Gió Cuốn Đi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
3Gia Đình Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Chúa Cần Đến Tôi (Mục Sư Nguyễn Anh Tài)2
5Lý Do Để Hiệp Một (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.