VietChristian
VietChristian
svtk.net

Những Lời Tiên Tri Báo Trước Về Việc Chúa Giáng Sinh (Phần 2)

Những Lời Tiên Tri Báo Trước Về Việc Chúa Giáng Sinh (Phần 2)

Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/13/2009; 1112 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1.05 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 7, Ê-sai 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 7, Ê-sai 9.

Lễ Giáng Sinh, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, , US1.11 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Uy Quyền Của Lưỡi (Mục Sư Phan Minh Hội)2
2Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Thức Tỉnh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Lời Cầu Nguyện Đầu Năm II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.