VietChristian
VietChristian
httl.org

Vị Thế Mới

Vị Thế Mới

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/28/2010; 968 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 12:11:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, France11767.42 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
2Đáp Ứng Với Sự Đau Khổ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Từ Đời Này Qua Đời Kia (Pastor Steve Langley)2
4Tin Mừng Lớn Cho Muôn Dân (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
5Nới rộng đời sống cho mùa gặt (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.