VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Chúa Về Trời

Chúa Về Trời

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/16/2010; 1885 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 14:30:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Lễ Thăng Thiên, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US3622.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Đừng Chạy Bá Vơ, Đừng Đánh Gió (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Tìm Cho Kỳ Được (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Người Mẹ Có Đức Tin Được Khen Thưởng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Thay Thái Độ, Đổi Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.