VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chúa Về Trời

Chúa Về Trời

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/16/2010; 2177 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 4:8:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Lễ Thăng Thiên, Website, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.