VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Chúa Về Trời

Chúa Về Trời

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/16/2010; 2074 xem 25 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Lễ Thăng Thiên, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1, , US48.23 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Tiên Tri Và Góa Phụ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Giận Dỗi (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Đừng Chạy Bá Vơ, Đừng Đánh Gió (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Đừng Quên Ta Thắng Nhờ Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.