VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Bánh và Sự Sống

Bánh và Sự Sống

Giăng 6:35-40
Mục Sư Nguyễn Hồng Chí
C:4/18/2010; 1708 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 3:12:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US13797.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Của Thập Tự Giá Và Của Sự Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Nới rộng đời sống cho mùa gặt (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Vinh Quang (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Đóng Cửa Này Chúa Mở Cửa Khác (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Mục Vụ Trong Hội Thánh (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.