VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Bánh và Sự Sống

Bánh và Sự Sống

Giăng 6:35-40
Mục Sư Nguyễn Hồng Chí
C:4/18/2010; 1740 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 4:42:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1569.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Muôn Xuân (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)5
2Cắt Bì (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Chiến Sĩ Thập Tự (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.