VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Chờ Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1137 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 18:2:46
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.


SốKhách từMới xem
1Pacoima, CA, US4373.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)51
2Chúa Sẽ Mở Đường Cho Ra Khỏi (Phần Kết) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Tin Đồn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Thành Công Trong Bước Tới (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
5Bài Học Từ Đời Sống Của Đa-ni-ên (Mục Sư Phan Minh Hội)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.