VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Nhân Chứng Cho Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1078 xem
Xem lần cuối 11/15/2019 10:46:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.


SốKhách từMới xem
1, Germany2249.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Được Chúa Dùng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
2Cách Sống Của Cơ Đốc Nhân II (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
3Thức Ăn (Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư)2
4Quan Điểm Của Đức Chúa Trời Về Tiền Bạc (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.