VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Nơi Kín Đáo của Đấng Chí Cao

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/23/2003; 356 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 0:45:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France52609.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Tinh Thần Giữ Lễ Thương Khó Và Phục Sinh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Xóa Bỏ Khoảng Cách (Mục Sư Hứa Trung Tín)2
4Đời Mới Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
5Cần Biết Thật Rõ: Ai Làm Chủ Đời Sống Bạn? (Mục Sư Huỳnh Sabastian)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.