VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Nơi Kín Đáo của Đấng Chí Cao

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/23/2003; 373 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/29/2019 0:9:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France21091.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Chúa Cứu Thế Giáng Sanh (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
3Làm Thế Nào Để Gây Dựng Và Giữ Được Linh Lực (P3) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Hội Thánh Sống Lại Với Đấng Christ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Lý Do Nào (Mục Sư Trần Thiện Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.