VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Sự tự do thật nhờ được tha thứ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/7/2003; 401 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 12:23:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Đức Chúa Trời Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu Của Chúng Ta.


SốKhách từMới xem
1, France8455.31 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tìm Gì Trong Đời? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
4Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
5Tôi Thấy Gì Qua Thập Tự Giá (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.