VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Sự tự do thật nhờ được tha thứ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/7/2003; 424 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 23:21:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Đức Chúa Trời Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu Của Chúng Ta.


SốKhách từMới xem
1, France16432.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hệ Quả Của Ý Riêng Tốt (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
4Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Cây Xanh, Cây Khô (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.