VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Sự tự do thật nhờ được tha thứ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/7/2003; 400 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/27/2019 21:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Đức Chúa Trời Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu Của Chúng Ta.


SốKhách từMới xem
1, France70863.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hỡi La xa rơ! Hãy Ra! (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Giữ Tâm Nương Cậy (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Vô Tín Và Vấn Đề Sinh Tử (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Lễ Phục Sinh (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.