VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Món Quà của đời sống có mục đích

Lu-ca 19:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/12/2004; 492 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 21:22:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Mở Quà Giáng Sinh, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France5705.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sẽ Sai Ai? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Lời Cuối Cho Nhau (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Vai Trò, Vị Trí, và Trách Nhiệm của Người Đàn Ông (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Đến Gần Với Ơn Trời (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.