VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Quyền Lực Hành Động Trong Chúng Ta
Kết quả của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/7/2006; 383 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 9:16:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, China352.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)37
2Một Vương Quốc Không Hề Rúng Động (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
3Sứ Mạng Chúa Giao Cho Hội Thánh (Pastor Perry Paxton)2
4Đừng Cậy Vào Việc Làm Lành Lành Dữ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Người Nhà Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Văn Lý)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.