VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Quyền Lực Hành Động Trong Chúng Ta
Kết quả của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/7/2006; 338 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 17:47:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US581.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Chứng Cớ Chúa Sống Đâu Nào? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Lối Riêng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Làm Gì Sau Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.