VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Quyền Lực Hành Động Trong Chúng Ta
Kết quả của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/7/2006; 337 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 0:40:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France3054.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sao Ghét Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Rượu Mới Chứa Trong Bình Mới (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Hỡi La xa rơ! Hãy Ra! (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Đức Tin Chân Thành (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
5Hình Ảnh Hai Gia Đình (Minh Nguyên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.