VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Quyền Lực Hành Động Trong Chúng Ta
Kết quả của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/7/2006; 379 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:59:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France2061.70 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)44
2Làm Con Vua Thánh Trên Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Thánh Đồ Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
5Sừa Soạn Gặp Chúa Tái Lâm (Mục Sư Nguyễn Sang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.