VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Quyền Lực Hành Động Trong Chúng Ta
Kết quả của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/7/2006; 360 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 9:55:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, Germany5726.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)6
2Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Nối Kết Tình Thân Trong Hội Thánh (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Còn Chín Người Kia Ở Đâu? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Tự Do Nhờ Thuận Phục (Pastor Jason Mather)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.