VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Sứ mạng Chúa Jêsus đến trần gian

Mục Sư Võ Văn Lạc
C:5/25/2008; 449 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 8:50:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France3557.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thờ Phượng: Hình Ảnh Thân Tình Với Chúa (Pastor Michael Proud)2
2Hội Thánh Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chân Giả Luận (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Làm Môn Đệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Sống Hòa Hợp Với Nhau (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.