VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Sứ mạng Chúa Jêsus đến trần gian

Mục Sư Võ Văn Lạc
C:5/25/2008; 429 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/15/2019 1:57:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, 16939.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần Và Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Được Biến Hóa Nhờ Tâm Trí Đổi Mới (Mục Sư Chung Tử Bửu)2
3Vì Sao Chúng Ta Cần Nhau (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Sứ Vụ Của Người Mẹ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Vinh Quang (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.