VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Sứ mạng Chúa Jêsus đến trần gian

Mục Sư Võ Văn Lạc
C:5/25/2008; 429 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/15/2019 1:57:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, 5723.74 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Người Mẹ (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
2Hiếu Kính Cha Mẹ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Nước Cha Được Đến. Ý Cha Được Nên (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1
4Hô-sa-na! (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Gô-gô-tha (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.