VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Hy vọng không chi so bằng

Rô-ma 15:13; Thi-thiên 52:9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/17/2006; 562 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 5:29:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 15, Thi-thiên 52.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 15, Thi-thiên 52.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Sự Giáng Sinh Không Ai So Bằng, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France1093.59 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Sự Thành Tín Chúa và Tương Lai Tôi (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Trắng Thì Trắng Đen Thì Đen (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Kinh Nghiệm Ngũ Tuần - Báp-têm Trong Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.