VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Món Quà Xứng Đáng Để Chờ Đợi

Lu-ca 2:1-14; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/24/2006; 349 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/15/2019 11:24:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2, Ga-la-ti 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2, Ga-la-ti 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, 6922.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Ngã Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Món Quà Quý Nhất Trên Đời (Minh Nguyên)3
3Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
4Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá (Mục Sư Huỳnh John Hùng)2
5Sống Phân Biện (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.