VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Bắt Đầu Mới
Mắt vẫn chưa thấy những điều tốt nhất

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/21/2007; 272 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/4/2019 16:26:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France25883.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Hãy Nghe Tiếng Chúa Gọi (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Bạn Có Cam Kết Với Chúa Trong Năm Mới Không? (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
5Vâng Phục Chúa (Mục Sư Trần Thanh Dũng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.