VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Được gọi để làm muối của đất

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2007; 339 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 6:38:55
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính.


SốKhách từMới xem
1, France1628.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hệ Quả Của Ý Riêng Tốt (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Sự Ban Cho Lớn Nhất (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)2
3Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Khuôn Mẫu Của Hội Thánh Đầu Tiên (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.