VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Được gọi để làm muối của đất

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2007; 302 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 19:50:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US4799.31 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Hỡi La xa rơ! Hãy Ra! (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Lễ Phục Sinh (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Được Tự Do (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Chúa Bị Tấn Công (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.