VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Được gọi để làm muối của đất

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2007; 371 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.63 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính.


SốKhách từMới xem
1, , US0.67 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)44
2Kiên Trì Kháng Cự Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)5
3Một Người Nhỏ Bé (Mục Sư Trương Trung Tín)4
4Đừng Lo Phiền (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
5Cầu Nguyện Và Ca Ngợi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.