VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Tạ ơn dọn đường cho phước hạnh

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Thi-thiên 50:23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/30/2008; 669 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 0:9:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5, Thi-thiên 50.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5, Thi-thiên 50.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US15563.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)73
2Thức Tỉnh (Mục Sư Lê Văn Thái)4
3Bóng Mát Của Vầng Đá (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
4Người Được Phước: Khiêm Nhu & Khát Khao (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Gia Đình Cơ Đốc (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.