VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Sự thờ phượng phải lẽ: Sự vâng lời

Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:4/26/2009; 1351 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 20:40:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1634.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đắc Thắng Cám Dỗ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)5
2Cần Những Tấm Lòng Cầu Thay (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Kết Quả Của Lòng Tin Chân Thành (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Đừng Chạy Bá Vơ, Đừng Đánh Gió (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.