VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Sự thờ phượng phải lẽ: Sự vâng lời

Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:4/26/2009; 1363 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 9:56:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US14959.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
2Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Hạ Mình Thì Được Tôn Cao (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Tổn Thương (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.