VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Sự thờ phượng phải lẽ: Sự vâng lời

Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:4/26/2009; 1330 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/13/2019 18:10:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, 17689.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vô Định? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Vì Sao Chúng Ta Cần Nhau (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Rối Reng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Vô Hồn? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Điều Răn Thứ Ba (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.