VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tạ Ơn

Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/21/2010; 696 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 21:51:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Oakland, CA, US3680.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Nhiều Người Nguội Dần (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Chìa Khóa Để Được Phước (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
4Từ Chê Bai Đến Đầu Phục (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Quyền năng của ngợi khen cảm tạ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.