VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Giáng Sinh ngày Đức Chúa Trời đổi địa chỉ

Ma-thi-ơ 1:23; Giăng 1:14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/26/2010; 486 xem 12 lưu
Xem lần cuối 16.05 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 1, Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 1, Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US16.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
2Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)3
3Chốn Bình Yên Trong Tầm Với (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Sự Cứu Rỗi Và Đời Môn Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Phục Vụ: Điều Vừa Quí, Vừa Khó (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.