VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Sự Xức Dầu

Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/6/2011; 562 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 18:59:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4, Lu-ca 5, 1 Giăng 2, 1 Giăng 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4, Lu-ca 5, 1 Giăng 2, 1 Giăng 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US15541.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ai Muốn Làm Mục Sư? (Mục Sư Trần Trọng Luật)1
2Rô-ma 11 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
3Một Quốc Gia Dưới Quyền Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Khi Đức Thánh Linh Đến (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Cửa Của Chiên (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.