VietChristian
VietChristian
svtk.net

Summer Photo

Sự Xức Dầu

Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/6/2011; 786 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.68 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4, Lu-ca 5, 1 Giăng 2, 1 Giăng 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4, Lu-ca 5, 1 Giăng 2, 1 Giăng 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.