VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Hội Thánh: Chiều Kích Mở Rộng Vương Quốc

Ma-thi-ơ 16:18; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/6/2016; 172 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/28/2019 13:59:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16, Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16, Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US33823.31 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Bắt Chước Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Những Nguyên Tắc Đức Tin Năng Động (Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng)2
4Gặp Chúa Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hãy Vững Lòng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.