VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Hội Thánh: Chiều Kích Mở Rộng Vương Quốc

Ma-thi-ơ 16:18; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/6/2016; 199 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 13:7:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16, Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16, Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, 8644.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dòng Sông Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Lắng Nghe Tiếng Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
3Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tôi Cảm Tạ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Tại Sao Chúa Giê-xu Thiết Lập Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.