VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Kinh Nghiệm Ngũ Tuần - Báp-têm Trong Đức Thánh Linh

Giô-ên 2:28-29; Ma-thi-ơ 3:11; Lu-ca 11:9-13; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/12/2011; 1253 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 0:31:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-ên 2, Ma-thi-ơ 3, Lu-ca 11, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-ên 2, Ma-thi-ơ 3, Lu-ca 11, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1025.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Chúa Sẽ Mở Đường Cho Ra Khỏi (Phần Kết) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
3Ngài Vực Tôi Lên (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
4Tiếp Nhận Lời Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)3
5Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.