VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Kinh Nghiệm Ngũ Tuần - Báp-têm Trong Đức Thánh Linh

Giô-ên 2:28-29; Ma-thi-ơ 3:11; Lu-ca 11:9-13; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/12/2011; 1189 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 21:37:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-ên 2, Ma-thi-ơ 3, Lu-ca 11, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-ên 2, Ma-thi-ơ 3, Lu-ca 11, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Alameda, CA, US11998.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Lễ Vật Đúng Lúc (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Tiền Bạc và Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Bình An Trong Tín Thác (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Vượt Biển Bằng Đường Bộ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.