VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Kinh Nghiệm Ngũ Tuần - Báp-têm Trong Đức Thánh Linh

Giô-ên 2:28-29; Ma-thi-ơ 3:11; Lu-ca 11:9-13; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/12/2011; 1301 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/18/2020 12:28:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-ên 2, Ma-thi-ơ 3, Lu-ca 11, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-ên 2, Ma-thi-ơ 3, Lu-ca 11, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.