VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Kinh Nghiệm Ngũ Tuần - Báp-têm Trong Đức Thánh Linh

Giô-ên 2:28-29; Ma-thi-ơ 3:11; Lu-ca 11:9-13; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/12/2011; 1191 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.97 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-ên 2, Ma-thi-ơ 3, Lu-ca 11, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-ên 2, Ma-thi-ơ 3, Lu-ca 11, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.03 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hạt Giống Tốt (Mục Sư Trương Trung Tín)4
2Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Tin Lành Vinh Hiển (Mục Sư Võ Xuân)1
5Quyền năng trong Danh Chúa Jêsus (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.